Monday, December 21, 2009

na całej połaci śnieg

dlatego tak ważne jest posiadanie podgrzewanej murawy...