Wednesday, August 11, 2010

Thursday, March 25, 2010

Friday, January 1, 2010

Monday, December 21, 2009

na całej połaci śnieg

dlatego tak ważne jest posiadanie podgrzewanej murawy...

Sunday, November 15, 2009

Thursday, October 15, 2009

czyżbym słyszał dzwonki sań?


a na święta i tak go nie będzie...

Sunday, October 11, 2009

Powered By Blogger