Wednesday, August 11, 2010

Friday, January 1, 2010

Monday, December 21, 2009

na całej połaci śnieg

dlatego tak ważne jest posiadanie podgrzewanej murawy...

Thursday, October 15, 2009

Sunday, October 11, 2009