Sunday, September 27, 2009

pod rękę przez cały Mokotów

Jak co roku kombatanci ze Zgrupowania AK "Baszta spotykają się na apelu poległych w rocznicę zakończenia walk powstańczych na Mokotowie.

Thursday, September 17, 2009