Thursday, July 31, 2008

Thursday, July 24, 2008

new commercial areas


tam gdzie wszyscy noszą na szyi plakietki i używają specjalistycznych zwrotów w rodzaju "target ałdiens"

Wednesday, July 23, 2008

mikrokosmos


na dole życie toczy się wolniej

Saturday, July 19, 2008

najstaRszy Klub warSzawy*
* "Klub RKS MARYMONT WARSZAWA powstał w 1911 roku, jako pierwszy w Warszawie i jeden z pierwszych w Polsce. Wówczas właścicielką terenów obecnego klubu była pewna hrabina, która, widząc, że na tereny nad Wisłą (wówczas rozlewiska i łąki) przychodzi młodzież aby pograć w piłkę oraz inne sporty, postanowiła odstąpić tereny z racji, iż nie były jej do niczego potrzebne."

"Właściwą działalność organizacyjno-sportową Marymont rozpoczął dopiero po odzyskaniu niepodległości i zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Formalne zalegalizowanie działalności Klubu nastąpiło dopiero w roku 1924, kiedy to został zatwierdzony jego statut. "

"W roku 1955 zostaje oddany do użytku stadion klubowy przy ulicy Potockiej."


(www.marymont.signaart.com.pl)